Archive for June, 2009

ניהול נכון של תפריטי האתר

כידוע אם תפריטי האתר לא יכוונו את הגולש למה שהוא חיפש אז קידום האתר בגוגל לא יפיק את התוצאות החיוביות אליהם אנו מצפים. עלינו לשים דגש על תוכן האתר ובייחוד על תפריטי הניווט ולכן חשוב לעשות שימוש במערכת תוכן שתאפשר ניהול תפריטי האתר


עיצוב האתר כתשתית לקידום במנועי חיפוש

עיצוב האתר בצורה נכונה מאפשרת שימוש בכלי תוכן לניהול המידע בתוך האתר, כידוע המידע לא נמצא רק עבור הגולשים אלא גם עבור מנועי חיפוש . על מנת להגיע לתוצאות נכונות במנועי חיפוש יש לקחת בחשבון את הנושא השיווקי של האתר גם בשלבי העיצוב. בנושא קידום האתר כחלק מעיצובו עוד בשלבי האיפיון ניתן לקרוא ת המאמר   קידום […]