Archive for August, 2009

Google Chrome OS

גוגל הודיעה לא מזמן שהיא מתכוונת לשחרר מערכת הפעלה משלה. הידיעה העירה את המתים משנתם כשמדובר על ענקית החיפוש שכבר הפתיעה באפליקציות שונות בשנים האחרונות , מדובר במערכת הפעלה שתותאם בייחוד למחשבים ניידים בעלי יכולת חישוב מוגבלת ותאפשר למשתמש להנות מיתרונות המהירות והקלות של המערכת הפעלה על הניידים הללו , גוגל כבר חתמה על שיתוף […]