Archive for January, 2014

שליטה בקול – פיתוח קול

פיתוח קול כל מורה מלמד את שיעורי פיתוח הקול בצורה שונה, אך לרוב המורים דרך שונה לאותה מטרה. לא פשוט להסביר כיצד לשיר בצורה טובה יותר מכיוון שצריך בכל מיני דרכים ודמיון מודרך לפעמים לנתב את התלמיד לבצע פעולות שמצריכות מחשבה כזאת או אחרת על מנת להפיק צלילים שונים . הכוונה היא שהכל בראש, זה […]