בניית אתרים מבוססי AJAX

בניית אתרי אינטרנט מבוססי AJAX  מהווה יתרון משמעותי כלפי הגולשים . באמצעות הטכנולוגיה הזו (AJAX) ניתן לאפשר לגולש לקבל נתונים ולצפות בזמן אמת בשינויים שמבוצעים ללא צורך בטענות כל העמוד מחדש. עצם עובדה זו מאפשר להנות מחוויות גלישה עשירה בתוכן ומהירות עבודה גבוהה יותר . אחד החסרונות המשמעותיים של בניית אתר ב AJAX  הוא קידום […]


Edit inPlace with CSS

Edit in place with the right CSS can be very usefull for you if you manage to style your menus to look like as the are when beeing edited. i have implemented it in this Social Utility Link Exchange blog i figured out how i want to edit my site and i finally find out […]