שימוש ב jQuery יחד עם Prototype JS

שימוש ב jQuery מתנגש עם פונקיונליות של Prototype כאשר מדובר בשימוש באירועים Events.


Sortable with href tag on text

How to handle a Sprtable.create when keeping the Href active on event OnClick This trick use the event onkeydown on the element use to drag&drop use <code>return false;</code> on this element


Edit inPlace with CSS

Edit in place with the right CSS can be very usefull for you if you manage to style your menus to look like as the are when beeing edited. i have implemented it in this Social Utility Link Exchange blog i figured out how i want to edit my site and i finally find out […]